Sådan rådgiver vi dig

Vi er advokater med speciale i familieret. Vi arbejder derfor stort set alene med sager inden for dette område, hvorfor vi har en solid erfaring med alle familieretlige problemer, konfliktløsning og mægling. Gennem et intensivt kendskab til lovene og hvordan lovene anvendes i praksis, hjælper vi dig med at lægge en langsigtet plan og sørger for, at du har de nødvendige forudsætninger for et ordentligt forløb samt at du kommer til at stå bedst muligt i din sag.

 

Som din advokat vil vi styre hele processen omkring din sag og løbende holde dig opdateret. Du bliver selv involveret i sagsbehandling, og der foretages ikke nogen skridt i din sag uden din accept. Under hele forløbet er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail

Få et klæd-på-møde og få overblik over din sag

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt

Bliv klædt på og få et godt overblik over din sag til en fast lav pris på 3.300 kr. inkl. moms. Mødet tager op til 1,5 time og kan enten afvikles elektronisk eller ved fysisk møde på vores kontor i København.

ÆGTEFÆLLEBIDRAG

Så længe man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden, men denne forsørgelsespligt ophører i forbindelse med separation eller skilsmisse, og det er derfor nødvendigt at tage stilling til eller undersøge, om der skal betales ægtefællebidrag.

 

Såfremt man er enige om, at der skal betales ægtefællebidrag fra den ene ægtefælle til den anden, er det muligt selv at indgå aftale om ægtefællebidragets størrelse og længde.

 

Er man uenige om ægtefællebidragets størrelse og længde, kan dette fastsættes af Familieretshuset eller Familieretten.

Uanset om du ønsker at få fastsat ægtefællebidrag frivilligt eller via Familieretshuset, vil det være en god ide at kontakte os inden du forpligter dig til noget.

 

Vi vil i starten hjælpe dig med at fastslå, om du er berettiget til at modtage ægtefællebidrag, eller forpligtet til at betale. Derudover kan vores advokater hjælpe dig med at formulere den frivillige aftale, således at du er sikret bedst muligt. Vikan også bistå dig i en retssag eller i kommunikationen med Familieretshuset og give dig tryghed gennem hele processen.  

Sådan hjælper vi dig

Vores første råd er at booke et klæd-på-møde hos en af vores advokater. Efter mødet vil du have et bedre overblik over din sag, samt være klædt godt på.

Har du brug for vores bistand til din sag, oprettes hurtigt en sag hos os. En sag starter oftest med et møde på vores kontor, hvor vi vil rådgive dig samt give dig et overblik over sagens videre forløb.

Målet for vores praksis er som udgangspunkt at finde løsninger og indgå forlig mellem parterne, men vores advokater er også erfarne sagførere, der kan varetage dine interesser ved en domstol. Sagens afklaring kan derfor både mønte sig ud i et forlig, en afgørelse eller en domsafsigelse.

Opstår der en situation, hvor du igen har brug for vores bistand, kan du altid kontakte os, hvorved vi vil genoptage din sag.