Sådan rådgiver vi dig

Vi er advokater med speciale i familie- og arveret. Vi arbejder derfor stort set alene med sager inden for dette område, hvorfor vi har en solid erfaring med alle familieretlige problemer. Gennem et intensivt kendskab til lovene og hvordan lovene anvendes i praksis, hjælper vi dig med at udarbejde en fuldmagt der er skræddersyet til dine omstændigheder og som er fremtidssikret.

 

Under hele forløbet er i til enhver tid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail

Få et klæd-på-møde og få overblik over din sag

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt

Bliv klædt på og få et godt overblik over din sag til en fast lav pris på 3.300 kr. inkl. moms. Mødet tager op til 1,5 time og kan enten afvikles elektronisk eller ved fysisk møde på vores kontor i København.

FULDMAGT/FREMTIDSFULDMAGT

En fuldmagt er en dokumentation på at en pårørende eller andre har lov til at handle på vegne af en person, inden for fuldmagtens rammer. 

 

I familieretlige anliggender vil dette typisk omhandle overdragelse af fuldmagt i forbindelse med at en person bliver ude stand til selv at varetage sine egne interesser. Dette kan f.eks. være i forbindelse med demens, der rammer mange danske familier.

 

Det kan være en god idé at lave en fuldmagt, fordi det er en meget lang og omstændelig proces, at få erklæret en person økonomisk uansvarlig og dermed få en økonomisk værge til denne person.

 

I den periode som processen foregår, vil alle økonomiske dispositioner fra fuldmagtsgiver være sat i bero også selvom det ikke tjener fuldmagtsgiver. 

 

En fuldmagt er en stor tillidserklæring og fuldmagtsgiveren skal have en klar formodning om, at den fuldmægtige altid vil tjene til fuldmagtsgivers bedste. 

 

En fuldmagt træder i kraft så straks den er underskrevet, og underskrivelsen skal overværes af to vidner.

 

Det er nu også blevet muligt at lave fremtidsfuldmagter, således at man allerede på forhånd kan bestemme, hvem der skal varetage sine anliggender, såfremt man en dag er ude i stand til det.

 

Fast pris på kr. 6.000 inkl. moms.