Sådan rådgiver vi dig

Vi er advokater med speciale i familieret. Vi arbejder derfor stort set alene med sager inden for dette område, hvorfor vi har en solid erfaring med alle familieretlige problemer, konfliktløsning og mægling. Gennem et intensivt kendskab til lovene og hvordan lovene anvendes i praksis, hjælper vi dig med at lægge en langsigtet plan og sørger for, at du har de nødvendige forudsætninger for et ordentligt skilsmisseforløb.

 

Som din advokat vil vi styre hele processen omkring din skilsmisse eller separation og løbende holde dig opdateret i din sag. Du bliver selv involveret i sagsbehandling, og der foretages ikke nogen skridt i din sag uden din accept. Under hele forløbet er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Få et klæd-på-møde og få overblik over din sag

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt

Bliv klædt på og få et godt overblik over din sag til en fast lav pris på 3.300 kr. inkl. moms. Mødet tager op til 1,5 time og kan enten afvikles elektronisk eller ved fysisk møde på vores kontor i København.

SKILSMISSE OG SEPARATION

De fleste skilsmisser er nogenlunde fredelige, men der kan opstå uenigheder omkring forskellige dele af skilsmissen. I skal blive enige om mange økonomiske, praktiske og juridiske spørgsmål. Det bliver ikke nemmere af at en skilsmisse for langt de fleste er en meget følelsesladet tid. Vores advokater kan rådgive og hjælpe dig med at komme helskindet igennem en skilsmisse.

Hvordan du bliver skilt afhænger af din situation:

Vi er enige om skilsmisse

Er I enige om skilsmissen, kan I vælge at skilles uden separation. Anmodningen om separation eller skilsmisse indgives til Familieretshuset. Familieretshuset kan både bevillige separationer og skilsmisser. For at blive separeret/skilt skal i være enige om ægtefællebidrag og hvis I bor i lejebolig hvem der skal fortsætte lejemålet.

Vi er uenige om skilsmisse

Er I uenige om at blive skilt, skal I gennemgå en separation på 6 måneder, hvorefter I kan anmode og skilsmisse.

Vi er enige om skilsmisse, men uenige om vilkårene

Kan I ikke blive enige om en række vilkår, inviteres I til et vilkårsmøde i Familieretshuset, hvor der søges at opnås enighed. Opnås der ikke enighed på vilkårsmødet, sender statsforvaltning sagen til afgørelse i byretten. På denne måde beslutter en dommer separationen eller skilsmissens vilkår.

Ved utroskab eller vold gælder særlige regler

Hvis der har været beviselig utroskab, vold eller andre kriminelle forhold i hjemmet, kan du blive skilt med det samme, selvom din ægtefælle ikke indvilliger i det.

 

Det er ikke muligt at blive skilt på grund af egen utroskab – i dette tilfælde er det din ægtefælle der skal søge om skilsmisse uden separation på baggrund af din utroskab.

Hvordan søger jeg om separation eller skilsmisse?

Det er Familieretshuset som behandler ansøgninger om separationer og skilsmisser. 

Du kan ansøge om direkte skilsmisse via dette link

Du kan søge om separation via dette link

Fast pris på kr. 6.000 inkl. moms

Sådan hjælper vi dig

Vores første råd er at booke et klæd-på-møde hos en af vores advokater. Efter mødet vil du have et bedre overblik over din sag, samt være klædt godt på.

Har du brug for vores bistand til din sag, oprettes hurtigt en sag hos os. En sag starter oftest med et møde på vores kontor, hvor vi vil rådgive dig samt give dig et overblik over sagens videre forløb.

Målet for vores praksis er som udgangspunkt at finde løsninger og indgå forlig mellem parterne, men vores advokater er også erfarne sagførere, der kan varetage dine interesser ved en domstol. Sagens afklaring kan derfor både mønte sig ud i et forlig, en afgørelse eller en domsafsigelse.

Opstår der en situation, hvor du igen har brug for vores bistand, kan du altid kontakte os, hvorved vi vil genoptage din sag.