Mit Navn er Nadia Niebuhr

Jeg er advokat med speciale i dødsbobehandling. Jeg arbejder derfor stort set alene med sager inden for dette område, hvorfor jeg har en solid erfaring med alle familieretlige problemer, konfliktløsning og mægling. Gennem et intensivt kendskab til lovene og hvordan lovene anvendes i praksis, hjælper jeg dig med at lægge en langsigtet plan og sørger for, at du har de nødvendige forudsætninger for et ordentligt dødsboforløb.

 

Som din advokat vil jeg styre hele processen omkring delingen af dine og din tidligere partners aktiver og passiver og løbende holde dig opdateret i din sag. Du bliver selv involveret i sagsbehandling, og der foretages ikke nogen skridt i din sag uden din accept. Under hele forløbet er du til enhver tid velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail.

Kontakt mig her

DØDSBO

Hos Juhl Andersen kan vi hjælpe jer med at varetage og afvikle dødsbobehandlingen. Det er ofte kompliceret og der er mange regler man skal forholde sig til i en svær tid efter et dødsfald. Vi står derfor klar til at hjælpe med alt i forløbet, herunder de praktiske forhold, salg af ejendom, åbningsstatus og boopgørelse. 

 

Vi bistår både med uskiftet bo, privat skifte, bobestyrerbo samt kan indgå som bobestyrer.

BOBESTYRER

En bobestyrer er næsten altid en advokat, som er udpeget til at tage sig af at afvikle hele boet efter den afdøde. En bobestyrer kan enten være udpeget af Skifteretten eller indsat i et testamente. Vores erfarne advokater kan fungere som bobestyrere og sikre en professionel håndtering af dødsboet.

 

Bobestyrerens opgaver er blandt andet at lave en åbningsstatus, som er en opgørelse over formuen pr. dødsdagen. 

 

Det er også bobestyrerens opgave at udarbejde en boopgørelse, som er det endelige regnskab i boet. Det er også bobestyreren, der skal bistå med salg af en evt. ejendom og realisering af øvrige aktiver. Vores advokater kan hjælpe med at udarbejde en detaljeret boopgørelse, der opfylder alle krav fra Skifteretten.

 

En bobestyrer skal involvere arvingerne i alle beslutninger af betydning for dødsboet. Vores advokater sikrer, at I som arvinger bliver inddraget og informeret gennem hele processen, så I kan træffe velinformerede beslutninger.

PRIVAT SKIFTE

Et privat skifte betyder, at arvingerne i fællesskab selv står for behandling af boet. Selvom arvingerne selv skal stå for afvikling af dødsboet, så er der mange, der vælger at lade sig bistå af en advokat til at sikre, at alt bliver håndteret korrekt.

 

For at man som arving kan vælge, at dødsboet skal behandles som et privat skifte, er der flere ting, der skal være opfyldt; 

 

  • Alle arvinger skal være enige om et privat skifte
  • Boet skal være solvent, altså at der er flere aktiver end der er gæld i boet
  • Mindst en af arvingerne skal være myndig og solvent
  • Afdøde må ikke have frabedt sig privat skifte eller udpeget en bobestyrer i testamentet
  • Arvingerne skal have til henseende at dele boet korrekt og betale kreditorer
  • Arvingerne skal kunne udpege en person der er ansvarlig for kontakten med skifteretten

USKIFTET BO

Hvis du som efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, indebærer det, at du indtræder i alle din afdøde ægtefælles rettidigheder og forpligtelser. Der sker således ikke noget egentlig skifte, du overtager blot afdødes ”position”.

 

Der skal derfor heller ikke udredes nogen arv til livsarvinger (dvs. børn, børnebørn mv.), før du som længstlevende dør.

 

For at man som ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, er der flere ting, der skal være opfyldt; 

 

  • Det er kun muligt med delingsformue. Har den afdøde ægtefælle således aktiver der er særeje, skal disse aktiver eller denne del af formuen skiftes.
  • Der er kun en egentlig ret til at sidde i uskiftet bo med fælles livsarvinger. Førstafdødes særbørn skal samtykke til, at den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Det er ikke et krav, at man sidder i uskiftet bo med alle børnene, man kan godt skifte med nogle og sidde i uskiftet bo med andre.
  • Længstlevende må ikke være under konkurs og skal kunne opfylde sine forpligtelser efterhånden som disse forfalder.
  • Hvis længstlevende er umyndig eller under værgemål skal skifteretten tiltræde værgens eventuelle anmodning om uskiftet bo.

Du skal være opmærksom på, at boet skiftes, hvis en længstlevende vil giftes igen eller når den længstlevende dør. Vores advokater kan vejlede jer om betingelserne for uskiftet bo og hjælpe jer med at håndtere processen.

Sådan hjælper vi dig

Vores første råd er at booke et klæd-på-møde hos en af vores advokater. Efter mødet vil du have et bedre overblik over din sag, samt være klædt godt på.

Har du brug for vores bistand til din sag, oprettes hurtigt en sag hos os. En sag starter oftest med et møde på vores kontor, hvor vi vil rådgive dig samt give dig et overblik over sagens videre forløb.

Målet for vores praksis er som udgangspunkt at finde løsninger og indgå forlig mellem parterne, men vores advokater er også erfarne sagførere, der kan varetage dine interesser ved en domstol. Sagens afklaring kan derfor både mønte sig ud i et forlig, en afgørelse eller en domsafsigelse.

Opstår der en situation, hvor du igen har brug for vores bistand, kan du altid kontakte os, hvorved vi vil genoptage din sag.