Sådan rådgiver vi dig

Vi er advokater med speciale i familieret. Vi arbejder derfor stort set alene med sager inden for dette område, hvorfor vi har en solid erfaring med alle familieretlige problemer, konfliktløsning og mægling. Gennem et intensivt kendskab til lovene og hvordan lovene anvendes i praksis, hjælper vi dig med at lægge en langsigtet plan og sørger for, at du har de nødvendige forudsætninger for et ordentligt forløb samt at du kommer til at stå bedst muligt i din sag.

 

Som din advokat vil vi styre hele processen omkring din sag og løbende holde dig opdateret. Du bliver selv involveret i sagsbehandling, og der foretages ikke nogen skridt i din sag uden din accept. Under hele forløbet er du til enhver tid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Få et klæd-på-møde og få overblik over din sag

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt

Bliv klædt på og få et godt overblik over din sag til en fast lav pris på 3.300 kr. inkl. moms. Mødet tager op til 1,5 time og kan enten afvikles elektronisk eller ved fysisk møde på vores kontor i København.

FORÆLDREMYNDIGHED, SAMVÆR OG BOPÆL

Hvis I har fælles mindreårige børn, så skal I ved skilsmisse, separation eller ophør af samliv være enige om hvem børnene skal bo hos, hvordan børnenes tid skal fordeles imellem jer og om den fælles forældremyndighed skal fortsætte.

Forældremyndighed og bopæl

Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at den fælles forældremyndighed fortsætter efter, at forældrene til barnet ikke længere er samlevende i enten ægteskab eller i et samlivsforhold. Et barn kan dog ikke have bopæl to steder. Efter ophør af samliv vil den ene forælder derfor blive bopælsforælder og den anden forælder samværsforælder.


Hvis i er enige om alt i skilsmissen/samlivsophøret kan i indbyrdes aftale delt bopæl for børnene.

Hvordan bliver forældremyndighed afgjort?

Hvis der er uenighed om hvem der skal være bopælsforældre eller hvis en af forældrene ønsker den fulde forældremyndighed, er det Familieretshuset og domstolenes ansvar at træffe en afgørelse.

Processen forløber således:

 

  1. Forældrene kontakter Familieretshuset vdr. uenighed ift. bopæl og forældremyndighed
  2. Familieretshuset indkalder begge forældre til et vejledningsmøde, hvor uenigheden afhjælpes
  3. Er der stadig uenighed efter vejledningsmødet ved Familieretshuset, kan begge parter indgive en anmodning om en afgørelse ved en domstol til Familieretshuset.
  4. Familieretshuset behandler anmodningen, oplyser sagen og bringer spørgsmålet for en domstol, der afgør hvem der bliver bopælsforælder og hvorvidt vedkommende får den fulde forældremyndighed eller om forældremyndigheden skal bevares. Her kan barnet indkaldes til en såkaldt børnesamtale udført af en psykolog, som dommeren vil deltage i.
  5. Er du utilfreds med domstolens afgørelse, kan du anke dommen inden for 4 uger.

 

Samvær

Selvom der er indgået en aftale om fælles forældremyndighed og bopæl, kan der fortsat være uenigheder om fordelingen af børnenes tid mellem de to forældre.


I disse tilfælde er det Familieretshuset, der kan træffe afgørelse om omfanget af samvær til samværsforælderen.

 

Processen forløber således:

 

  1. Forælder kontakter Familieretshuset vdr. uenighed ift. samvær
  2. Familieretshuset indkalder til et samarbejdsmøde, hvor uenigheden afhjælpes
  3. Kan der ikke opnås enighed blandt parterne på samarbejdsmøde, vil Familieretshuset træffe en afgørelse om det løbende samvær, samt ferie- og helligdage. Afgørelsen bliver truffet efter at Familieretshuset har fået tilladelse til at indhente oplysninger om barnet, og eventuelt har haft en børnesamtale med barnet. Denne afgørelse vil være bindende for parterne, også selv om der er utilfredshed med afgørelse. Hvis sagen er kompleks eller der er bekymrende forhold sendes sagen til Retten og afgøres af en dommer.
  4. Er der utilfredshed med afgørelsen, er der mulighed for at klage over afgørelsen hos Familieretshuset via deres klage-blanket, men indtil der foreligger en afgørelse for, om klagen giver anledning til en ændring af Familieretshuset afgørelse, da vil den afgørelse som der klages over være gældende.

 

Rettigheder som forældremyndighedsindehaver, bopæls- eller samværsforældre

Vores advokater står klar med detaljeret rådgivning og vil meget gerne bistå dig i processen og en eventuel sag i Familieretshuset eller en retssag. 

Sådan hjælper vi dig

Vores første råd er at booke et klæd-på-møde hos en af vores advokater. Efter mødet vil du have et bedre overblik over din sag, samt være klædt godt på.

Har du brug for vores bistand til din sag, oprettes hurtigt en sag hos os. En sag starter oftest med et møde på vores kontor, hvor vi vil rådgive dig samt give dig et overblik over sagens videre forløb.

Målet for vores praksis er som udgangspunkt at finde løsninger og indgå forlig mellem parterne, men vores advokater er også erfarne sagførere, der kan varetage dine interesser ved en domstol. Sagens afklaring kan derfor både mønte sig ud i et forlig, en afgørelse eller en domsafsigelse.

Opstår der en situation, hvor du igen har brug for vores bistand, kan du altid kontakte os, hvorved vi vil genoptage din sag.