Læs også:

7 Gode råd når du skal skilles

Generelt

1. Hvordan bliver man skilt?

Anmodning om separation eller skilsmisse skal indgives til Familieretshuset igennem borger.dk (link). Er I enige om at blive skilt, kræves der ikke en forudgående separation. Er I uenige om skilsmisse, kræves som udgangspunkt en tænkepause, med mindre nogle specifikke forhold gør sig gældende såsom utroskab eller vold i ægteskabet.

 

2. Hvad med vores fælles bolig?

Den fælles bolig vil pludselig ikke længere fungere som det fælles hjem. Er der tale om en lejebolig, skal der ved anmodning om separation eller skilsmisse tages stilling til hvem der skal fortsætte det fælles lejemål. Ved ejerbolig skal der tages stilling til, hvorvidt den ene skal blive boende eller boligen skal sælges. Det er her vigtigt, at I tager kontakt til banken, så I ved hvilke muligheder I har.

 

3. Adskil økonomien

Har I ikke indgået aftaler I jeres ægteskab om formueforholdene, vil der som udgangspunkt være formuefællesskab I jeres ægteskab. Et formuefællesskab ophører ved udgangen af det døgn, Familieretshuset modtager jeres anmodning om separation eller skilsmisse. Det er derfor en god idé at holde økonomien adskilt efter dette tidspunkt, herunder at få egen konti og netbank.

 

4. Hvad med børnene?

Har I fælles børn vil der som udgangspunkt fortsat være fælles forældremyndighed efter en skilsmisse. Der skal tages stilling til hvor barnet/børnene skal have bopæl og omfanget af samvær med den anden forældre. Det er en god idé ikke at flytte fra det fælles hjem, før I har indgået en skriftlig aftale om, hvem der skal være bopælsforældre for barnet/børnene. Det er vigtigt at tænke på fremtiden og ikke indgå forhastede beslutninger. Sørg for ikke at indgå aftaler om omfanget af samvær, før grundlaget for aftalen er på plads. Midlertidige aftaler om bopæl og samvær, som indgås indtil der er truffet endelig dom ved domstolen eller afgørelse i Familieretshuset, kan have stor betydning for resultatet af dommen/afgørelsen.

 

5. Din arv

Efter ægteskabet er ophørt, arver du og din ægtefælle ikke længere hinanden i tilfælde af død. Har I under ægteskabet udarbejdet et testamente, bør I overveje hvorvidt I hver især skal udarbejde et nyt.

 

6. Bodeling

Ved en skilsmisse skal jeres “fællesbo” deles. Hvis I selv kan blive enige om hvorledes I skal dele, anbefales det, at I laver en skriftlig aftale – en bodelingsoverenskomst – som I begge underskriver. Det er vigtigt at få den fornødne juridiske rådgivning om aftalen inden den underskrives. Kan I ikke blive enige, kan bodelingen indgives til skifteretten.

 

7. Søg juridisk rådgivning

I forbindelse med en skilsmisse vil der være flere praktiske elementer, der skal afklares og bringes i orden, herunder vilkår for skilsmissen, bodelingen, forældremyndighed mm. På samme tid vil en skilsmisse ofte medføre andre udfordringer på det følelsesmæssige og personlige plan. Det er derfor vigtigt at kende de pligter og rettigheder skilsmissen bevirker og dertil få den hjælp der er behov for. På baggrund heraf anbefales det, at du rådføre dig med en advokat allerede i den første del af processen.

Sådan hjælper vi dig

Vores første råd er at booke et klæd-på-møde hos en af vores advokater. Efter mødet vil du have et bedre overblik over din sag, samt være klædt godt på.

Har du brug for vores bistand til din sag, oprettes hurtigt en sag hos os. En sag starter oftest med et møde på vores kontor, hvor vi vil rådgive dig samt give dig et overblik over sagens videre forløb.

Målet for vores praksis er som udgangspunkt at finde løsninger og indgå forlig mellem parterne, men vores advokater er også erfarne sagførere, der kan varetage dine interesser ved en domstol. Sagens afklaring kan derfor både mønte sig ud i et forlig, en afgørelse eller en domsafsigelse.

Opstår der en situation, hvor du igen har brug for vores bistand, kan du altid kontakte os, hvorved vi vil genoptage din sag.