Læs også:

Børn og skilsmisse

Børn & skilsmisse

1. Familieretshuset

Kan I ikke blive enige om forældremyndighed, bopæl og samvær, skal der startes en sag i Familieretshuset, hvor bestræbelserne vil være at finde en løsning. Lykkes det ikke, vil sagen kunne bringes for retten.

2. Bopæl og samvær

Efter skilsmissen skal der tages stilling til, hvor barnet/børnene fremover skal have bopæl og omfanget af samværet med den anden forældre. Det er en god idé ikke at flytte fra det fælles hjem, førend der er indgået en skriftlig aftale om, hvem der skal være bopælsforældre for barnet/børnene. Det er vigtigt at tænke langsigtet og ikke indgå forhastede beslutninger. Sørg for ikke at indgå aftaler om omfanget af samvær, førend grundlaget for aftalen er på plads- Midlertidige aftaler om bopæl og samvær, som indgås indtil der er truffet endelig dom ved domstolen eller afgørelse i Familieretshuset, kan have stor betydning for resultatet af dommen/afgørelsen.

3. Udgangspunktet er fælles forældremyndighed

Efter en separation eller skilsmisse vil der som udgangspunkt fortsat være fælles forældremyndighed over jeres børn. Fælles forældremyndighed betyder, at i sammen skal varetage barnets behov ved at samarbejde om beslutninger og vigtige valg i barnets liv. Herunder kan du se hvilke beslutninger i skal være enige om ved fælles forældremyndighed.

4. Forstå de rettigheder du har som forældremyndighedsindehaver, bopæls- eller samværsforældre

Sådan hjælper vi dig

Vores første råd er at booke et klæd-på-møde hos en af vores advokater. Efter mødet vil du have et bedre overblik over din sag, samt være klædt godt på.

Har du brug for vores bistand til din sag, oprettes hurtigt en sag hos os. En sag starter oftest med et møde på vores kontor, hvor vi vil rådgive dig samt give dig et overblik over sagens videre forløb.

Målet for vores praksis er som udgangspunkt at finde løsninger og indgå forlig mellem parterne, men vores advokater er også erfarne sagførere, der kan varetage dine interesser ved en domstol. Sagens afklaring kan derfor både mønte sig ud i et forlig, en afgørelse eller en domsafsigelse.

Opstår der en situation, hvor du igen har brug for vores bistand, kan du altid kontakte os, hvorved vi vil genoptage din sag.